Registered for F-Skatt

Exteriör renovering

Renovering av fasader etc på offentliga byggnader, villor och flerfamiljshus är den viktigaste faktorn som påverkar bättre energiprestanda. Studierna visar att icke-renoverade byggnader förbrukar mycket mer värme och energi än modernt renoverade hus. Med en fasadrenovering ska du njuta behagligare inomhusklimat, energiprestanda och estetiska utseende, liksom ökat värde på egendomen. Väl utfört arbete kommer att minska underhållskostnader under många år framåt.

Vi isolerar väggar med hjälp ull, glasull, eco ull, polystyren mm. Om byggnaden exteriört är gjord av trä, kan vi ersätta och byta väggpaneler, och om byggnaden är gjord av tegel kan vi utför murning eller putsarbeten.

Vi byter även fönster, dörrar, vid behov, samt erbjuder målningstjänster. Eftersom företaget har skickliga specialister är renoveringar hög kvalitet och med snabbhet vår specialitet.

Exempel på renoveringsarbeten